Het VSC geprofileerd

Dynamische kwaliteitsschool

 
RTL/Dronkers rapportcijfer 2014:
mavo 8,3 havo 9,5 vwo 8,3
Cultureel
Sterke moderne talen
Tweetalig VWO
Aanmelden schooljaar 2016-2017

Praktisch

Roosters

SOMToday

Inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig
Webmail
Schoolgids
Decanenwebsite
Vakanties
Overgangsnormen
PTA's 2015-2016
Examenreglement
Film over het tweetalig VWO
Film met informatie voor ouders
Rondleiding door het gebouw

 

 

 Vechtstede Theater

  
 
 
 

 

VSC: wederom excellent

 

De nieuwe schoolgids is uit

  

 

   

Open Podium 9 december 2016

 

 

 
 

Voorlichtingsavond TVWO:
18 januari 2016 van 19.30 tot 20.30

 

 

Open Huis 8 januari 2016:
16.00-21.00

Nieuws

Agenda

Komende evenementen